Barn borde få bästa möjliga vård

Jag studerade Nätverket Hela Barn i Sverige:s remissvar till Socialdepartementets Betänkandet SOU2010:65 KOMPETENS OCH ANSVAR. Det slog mig att vi i Sverige tror att vi är så framstående på många punkter, men ändå har vi missat vissa saker. Remissvarets sammanfattning:

Vi instämmer i förslaget kring ett register för utövare av alternativ-/komplementärmedicinska behandlingsformer, som administreras av Konsumentverket. Vi betonar vikten av att det ska vara obligatoriskt för de alternativ-/komplementärmedicinska terapeuter, som ges behörighet att behandla barn, att utbildas på hög nivå inom basmedicin samt att deras utbildning inom sitt alternativ-/komplementärmedicinska område är av hög kvalitet, vilket bäst säkras av respektive förbund. Vi rekommenderar extra utbildning i basmedicinsk pediatrik och pediatrik inom den egna professionen.

Vi föreslår att åldersgränsen tas bort och därmed ger barn och gravida kvinnor möjligheten att få alternativ/komplementärmedicinsk behandling. Vi vill betona att FN:s Barnrättskommitté uttrycker oro över den befintliga lagen som åsidosätter alla barns rätt till högsta möjliga hälsostandard och att kommittén rekommenderar Sverige att åtgärda denna lag. Vi uppmuntrar ökad forskning av alternativ/ komplementärmedicinska behandlingsformer och tillvaratagandet av internationell forskning på området.

Det handlar alltså om att barn under åtta år i dagsläget inte får behandlas med komplementärmedicinska metoder i Sverige. Trots att alla andra länder i Europa tillåter detta. Hela Barn lyfter fram att endast Sverige, Nordkorea och Kuba har denna inskränkning. Det känns som vi är lite bakom. Jag yrkar för att vi bifaller förslaget från Hela Barn.

Det här inlägget postades i Vården och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.

22 kommentarer till Barn borde få bästa möjliga vård

 1. Anna Teig skriver:

  Jag hade ingen aning om att det fanns en sadan reglering. Vad raknas som ”alternativ/ komplementärmedicinska behandlingsformer”? Ar det exempelvis massage, kiropraktor, naprapat osv exempelvis? Eller menar man exempelvis homeopater?

  • Sofie skriver:

   Till alternativmedicin räknas allt som inte är accepterat av svenska samhällets normer och styrning, dvs all vård som inte kan subventioneras t.ex. homeopati, naprapati, naturläkekonst av alla slag alltså.

 2. Mr Örthäxan skriver:

  Mycket bra remissvar!
  Dessa möjligheter och alternativ till hälsa måste även våra barn ges möjlighet att åtnjuta.

  Vi måste förstå att kvacksalvare finns inom alla skrån, även bland sjukgymnasternas och läkarkårens. Jag tror att många tillstånd kan botas eller avsevärt lindras med det kunnande och låååååånga erfarenheter som finns inom komplementär medicin. Ex Kinesisk Traditionell Medicin har ju genomgått en dokumenterad och beprövad erfarenhets resa på mer än 3000 år! Skolmedicinens….tidsspann för beprövad erfarenhet cirka 100 år?

  Nåväl, återstår detta med så kallad evidensbaserad forskning. Enligt min mening pågår tyvärr en sorts ”evidenspanik”, väl att jämföra med den ”moralpanik” filmen Pulp Fiction orsakade.

  Evidens paniken hindrar oss från att nyttja framsteg inom den etablerade skolmedicinen. Men dessa så kallade krav på ”evidens” används dessutom för att försöka hindra användandet av alternativa behandlingsformer. Ex användandet av akupunktur och örtmediciner som funnits och genomgått en trial and error utveckling över mycket lång tid.

  Skall vi inte ha evidensbaserad medicin då? Jo absolut. Där man kan det. Ibland saknas (ännu så länge) helt enkelt möjligheterna att designa studier enligt den modell som förespråkas av många företrädare för skolmedicinen.

  Här bör man lägga fokus från akademiskt håll att utveckla passande sådana, inte såga metoder och läror bara för att de inte kan beskrivas ”på rätt sätt”.

  Krav på evidens får inte ligga i vägen för sunt förnuft och beprövad erfarenhet på olika alternativa områden. Alternativa medicinen ger ju så oerhört mycket råd, stöd och hälsa och det är väl bara bra? Skolmedicinen kan ju ändå inte behandla alla eller hur? Att söka alternativa / komplementära vägar till hälsa innebär dessutom att personen tar ansvar för sitt eget tillfrisknande. Det är hälsosamt i högsta grad. Och självklart kan kloka föräldrar välja själv för sina barn hur de vill främja barnets hälsa.

  Det intressanta då man ex talar om örtmedicin är det att många ledande skolmedicinare vill dels framhålla att sådana preparat är A. Overksamma, B.Farliga.

  Kom igen, säger jag då!
  Hur många tillbud finns dokumenterade på Europeisk nivå från ex Kinesisk örtmedicin, cirka 300 olika klassiska recept.

  Hur många tillbud finns rapporterade bara kring ex Alvedonförgiftning i Stockholms stad, mellan åldern 10 – 18 år?

  Detta med ”harm”, risk för skada av en terapi måste sättas in i sitt sammanhang, och här behöver ex ledande auktoriteter inom medicinen (som ju gör anspråk på att representera kunnandet och sanningen) agera med ärlighet och en smula ödmjukhet i sin roll. Annars gör man sig enligt min mening skyldig till intellektuell ohederlighet.

  Att alternativ medicinaren har basmedicinen i bagaget och är registrerad är en viktig kvalitetsindikator, för det stävjar oseriös utövning. Oseriös utövning vill jag understryka, förekommer inom min egen profession som råkar vara legitimerade sjukgymnastens. Och självklart även hos läkare i de fall de plockar fram receptblocket till gamla Agda och skriver ut en medicin utan att kolla kontraindikationer eller sätta ut andra mediciner, vilket senare henne bli yr, ramla, bryta lårbenshalsen och dö en plågsam död halvåret senare och då ha kostat samhället cirka 250 000 kr.

  Tilläggsvis vill jag ge er / oss skolmedicinare som oroas över detta remissvar och framhärdar detta med vikten av evidens att tänka till.

  Vad är evidens?
  Hur mycket av det du gjorde med dina patienter under senaste veckan, var egentligen evidensbaserat, och inte byggt på din eller den egna disciplinens tidsmässigt begränsade erfarenhet? Var det 5% av dina insatser kan du vara stolt.

  Tänk om ledarhunden uppfunnits idag. Hur skulle den dubbelblinda studie designas i dessa evidenspanikens tider…? Skulle man utrusta hälften av de synskadade med riktig ledarhund, andra halvan med gummihund? Och sedan utvärdera genom att… Mäta hur många synskadade som avlidit i trafiken?

  Bejaka inträdet av alternativa möjligheter till hälsa – och lär av varandra. Det har jag försökt att göra, och det gör mig inte bara till en betydligt bättre sjukgymnast, utran en trevligare prick på jorden. Och ja visst… alla mina 3 barn friskare!
  Tack för att du orkade läsa…
  Mr Örthäxa

  • Anna Teig skriver:

   Ledarhundar… inte ett sarskilt bra exempel av sa manga orsaker. Dels for att det, som David Hogberg papekat, visar pa en oforstaelse for hur medicinska undersokningar genomfors….men kanske framfor allt for att det redan skett vetenskapliga studier. Traningsmetoden bakom ledarhundar ar fran borjan extremt simpel och utvecklades av B.F Skinner under hans universitetsstudier 19030-1931. Grunden ar inget annat an operativ betingning nagot som ar val testat och vetenskapligt beskrivet sedan dess.

 3. David Högberg skriver:

  Visst kan man ju tycka att det ska vara fritt fram att applicera vad man önskar på sina barn. Det finns ju dock en väldig fara att föräldrar väljer att använda alternativmedicin som en ersättning till fungerande medicin. Vad som definierar in något under paraplyet alternativmedicin är ju att de antingen har påvisats inte ha någon verkan eller att någon verkan ej har påvisats. Om de kan påvisas ha verkan så blir de ju en del av den ordinarie medicinen. I en del fall har till och med direkta hälsofaror påvisats med vissa alternativmedicinska praktiker, t.ex. med vissa kiropraktikmetoder.

  Det som ”Örthäxan” skriver ovan om evidens är ju bara trams. Det är inte annorlunda att genomföra korrekta studier för att granska något som räknas in under alternativmedicin än det är att granska det som idag finns inom paraplyet evidensbaserad medicin. Och oförståelsen för hur mediciska studier genomförs blir ju extremt talande i hur han föreställer sig att man skulle testa konceptet ledarhund vetenskapligt.

  Om vuxna människor vill använda sig att mediciner utan påvisad verkan så är det deras eget val, men det är rimligt att ställa krav på att de yngsta barnen, som inte själva kan påverka sin behandling, ska behandlas med beprövade metoder.

 4. ellinorpetersen skriver:

  Nej, David, jag tycker du har fel i dina slutsatser. I remissvaret är det tydligt att komplementärmedicinen ska kvalitetssäkras. Det finns mycket här som verkligen hjälper barn i nästan hela världen. Att det finns kvacksalvare och oseriösa utövare borde inte stoppa de högkvalitativa utövarna. Som sagt, att vara ett av tre länder i världen som inte tillåter det, när de andra två är Nordkorea och Kuba, säger mig att Sverige är mer inskränkt än man tror ibland.

 5. David Högberg skriver:

  @Ellinor: Själva definitionen av alternativmedicin (eller komplementärmedicin som de numera vill kallas) och som gör att de inte faller inom ordinarie medicin, är ju just att de antingen är påvisade inte ha någon effekt eller att ingen effekt har kunnat påvisas. Om något faktiskt kan påvisas ha en botande effekt så upphör det att vara alternativmedicin och blir istället ordinarie medicin, oavsett om det handlar om något som har praktiserats i tusentals år eller om det är uppfunnet förra året. Vill man få något accepterat som medicinsk praktik så ska man också kunna påvisa att det faktiskt har en effekt.

  Du kan ju kvalitetssäkra saker hur mycket som helst, om de inte har någon effekt så har de ingen effekt, vilket som. Det enda man möjligen kan få till är en begränsning av mängden rent falska påståenden om effekt som kan göras av de som praktiserar dem, samt att man förhoppningsvis kan hindra en del rent skadliga praktiker. Vilket är just vad konsumentverket kan göra. Sådant med faktisk medicinsk verkan hanteras dock av socialstyrelsen eller läkemedelsverket.

  Om något faktiskt påvisas kunna hjälpa människor, så ska det såklart tillåtas, och regleras på samma sätt som andra medicinska metoder. Men faran är om man släpper det fritt att ersätta fungerande medicin med praktiker som inte har någon effekt, just när det handlar om vård av små barn. På samma sätt som jag tycker det är rimligt att kunna tvångsvårda barn till Jehovas vittnen när det är livsnödvändigt, även om föräldrarna inte anser att de ska få vård, så tycker jag inte att det rimligt att föräldrar ska kunna ge sina barn medicin och annat som inte har någon medicinsk effekt, och ej heller är prövat vad gäller risker och bieffekter, istället för faktiskt fungerande medicinsk vård.

  Om något som du säger ”verkligen hjälper barn”, så gäller den effekten även när man granskar praktiken på ett kontrollerat sätt. Att något bara skulle ha medicinsk effekt när inga vetenskapsmän kontrollerar saken faller ju på sin egen orimlighet. Antingen fungerar något (om än för en mindre undergrupp), och då kan detta påstående också testas och verifieras, eller så fungerar det inte, och då fungerar det just inte.

  De flesta alternativmedicinska praktiker är väl testade vetenskapligt, och påvisade inte ha någon effekt. De som däremot redan har påvisats ha en effekt har också inkluderats i den ordinarie medicinen. T.ex. baseras en hel del mediciner på de verksamma substanserna från tidigare örtmedicin, och såväl massage som vissa heterodoxa kiropraktikmetoder är fullt accepterade medicinska metoder, just eftersom de kan påvisas ha effekt.

 6. Margie skriver:

  David Högbergs påstående att alternativ medicin defineras genom utebliven effekt är verkligen galet. Varför skulle någon satsa på en behandling som inte ger effekt? Det som är alternativ avser alla metoder som inte lärs ut på den vanliga läkarutbildningen i Sverige. Många av dessa är erkända i andra länder och hjälper många lidande få lindring eller bot. Flertalet har fördelen av att inte ge oönskade effekter samtidigt, i motsats till ”skolmedicinen” som dras med, i många fall, ett flertal icke önskvärda bieffekter. Det är inte alla sjukdomar som har en godkänd behandling i Sverige. Även dessa patienter vill ha hjälp med sina besvär och kanske dessa är mer benägna att söka sig till alternativvård.

 7. ellinorpetersen skriver:

  Det stämmer att alternativmedicinen utövas av många som inte har tillräcklig utbildning. Men att helt utestänga möjligheten med detta argument tycker inte jag håller. Det är samma sak i många andra sammanhang – man drar fel slutsats.

  Många gör fel i denna sak – därför ska den inte göras.

  Nej, om det är så att många gör fel i denna sak, så ska den (om vissa gör rätt) tillåtas, men med någon sorts insyn, kontroll, osv.

 8. Anna Teig skriver:

  Alternativmedicin i all ara, nar de funkar. Men att alternativ behandla i 3 veckor nar ”vanlig” medicin skulle kunna ta bort symptomen pa 1 vecka. Ar det ok? Hur forklarar man det for sina barn? ”Na mamma tyckte att det ar battre att du ar sjuk i tre veckor an att proppa kroppen full med kemikalier?”
  Eller ar det gransfall for vanvard?

  Bor kanske tillaggas att jag ar helt for naturpreparat osv, men inte pa nagon annans bekostnad. For mig ska det vara ett vuxet, moget avgorande man maste gora sjalv.

  Mamman som far utskrivet marijuana for medicinskt bruk och ger det till sin 11 arige son med cancer. Kanns det som en ok alternativ behandlingsmetod att ta till pa ett barn?

  Valfrihet i all ara men pa vems bekostnad?

  For mig ar det minst lika frammande att tillata vissa alternativ mediciner som att det nagonsin ska vara ok att inte vaccinera sina barn. Mamman som vagrar vaccinera sina barn som i sin tur far nagon av dessa sjukdomar, gar till lekparken och smittar andra barn som kanske far ett livshotande sjukdomstillstand eller inte ens klarar sig. Ska valfrihet fa ske pa bekostnad av andra manniskors liv?

  Kanske ligger det inte gamla kommunistideal bakom dagens reglering utan vordnad for liv och mansklighet. Barn, en svagare individ som behover skyddas.
  Det ar vart en stunds fundering?

  Intressant sidofakta. En av de stora anledningarna till Kinas overbefolkning ar att en av de forsta sakerna Kommunisterna gjorde nar de kom till makten var att borja vaccinera befolkningen och krava att alla barn skulle vaccineras. Det gjorde att folk borjade overleva och Kina overbefolkades (tyvarr) snabbt som ett resultat av detta. Det var inte Kinesisk alternativ medicin som revolutionerade Kina och bidrog till en stark nation, det var vanliga hederliga vaccinationer av barn.

  • ellinorpetersen skriver:

   Självklart ska barn skyddas, eftersom de är svagare, det är ingen tvekan om saken. Det är ju också därför Sverige har denna lag, precis som du säger.

   Eftersom vi nu inte tillåter det, finns det alltså bara ”olagliga” utövare för barn. Det skulle gagna Sveriges barn om vi hade med Hela Barns remissvars förslag: vi tillåter det, och vi kvalitetssäkrar utövarna. Då har vi viss kontroll över vad som händer, och föräldrarna kan gå till certifierade alternativmedicinare. Ibland kan det vara ett bättre val med alternativmedicin. Och ibland måste man ha antibiotika och skolmedicin. Det gagnar oss alla om vi har mer kunskap om båda. Att hålla dörren öppen för det som är bäst för patienten. Det har redan skett att några alternativvunnit mark i Sverige såsom t ex antroposofisk vård för allergier.

   Och som jag sa i mitt tidigare inlägg, tycker jag att det är ett minimikrav när man vaccinerar att den som säljer det tar ansvar för eventuella negativa bieffekter. Detta har inte alltid skett, som i fallet med svininfluensan. Man kan väl ändå kräva att de tror så pass mycket på vaccinet att de kan ta ansvar för det.

 9. David Högberg skriver:

  Ja du Margie, varför skulle man använda metoder som inte har någon effekt? Det kan jag inte svara på. Men definitionen av alternativmedicin är ändå att den antingen har visats inte ha någon verkan, eller att den inte har visats ha någon verkan.

  Detta är oavsett vad man tycker om utifall den borde ha någon effekt. Om något tydligt påvisas ha en effekt så är det inte längre alternativ medicin, utan skolmedicin. Det har inget att göra med vad som ingår i läkarutbildning, eller någon annan utbildning, utan bara med utifall det faktiskt påvisats kan hjälpa människor.

  Om något faktiskt kan hjälpa människor så kan det också testas. Om någon hjälper människor när man testar det vid upprepade tillfällen under kontrollerade omständigheter, ja då inkluderas det i skolmedicin, oavsett om det är Astra-Zeneca eller en gammal kinesisk kvinna som hävdar ett visst botemedel.

  När vi faktiskt har möjlighet att testa de olika saker som hävdas kunna hjälpa barn, och även har möjlighet att testa vilka risker och bieffekter de har, varför använda metoder som troligen inte alls hjälper, och som kanske har okända risker och bieffekter?

  Nej då bör våra barn få den bästa vården som är möjlig, dvs det som är bäst utprövat att verkligen ge bästa möjliga botande verkan vid en viss sjukdom, med minsta möjliga risk.

  Rörande vad du, Marge, säger rörande bieffekter. Jo, visst många alternativa medicinpraktiker har inga bieffekter. Det stämmer. Men det är ju på grund av att de inte har några effekter över huvud taget.

  Om du är sjuk så är kanske inte det viktigaste med en medicin du betalar en massa för (som du gör för ickevetenskaplig medicin) är att den inte gör något alls, utan du kanske önskar att den gör något åt din sjukdom. Problemet med alla dessa alternativa mediciner som ”inte har någon bieffekt” är att de inte har denna bieffekt genom att inte ha någon effekt alls, överhuvudtaget.

  Ett gott exempel är homeopati. Homeopatisk medicin är antingen rent vatten eller sockerpiller. De har inga direkta bieffekter, men det är för att de inte heller har någon som helst direkt effekt utöver att just den som kommer av att dricka vatten eller äta små mängder socker.

 10. Margie skriver:

  David! Dina kunskaper om homeopati är snällt sagt bristfälliga. Jag har en dotter som har botats av sina allergier medelst homeopati. Skolmedicinen kunde proppa henne full med diverse olika cortisonpreparat mm och därmed göda läkemedelsbolagen under resten av hennes liv, men nu är hon botad och behöver inte någon medicin mot allergi längre. Våra uppfattningar om alternativ medicin stämmer inte så det går inte att kommunicera med dig. Det är helt fel att du tror att det är brist på effekt som definierar alternativ. Och tvärtemot vad du påstår så adopterar inte skolmedicin alternativ som visas ha effekt. Inte heller att de är det dyraste som blir alternativ. Det är faktiskt en hel del som människan inte varken kan förstå eller bevisa, inte bara alternativ medicin.

 11. David Högberg skriver:

  @Margie: Till en början, det är glädjande att din dotter har blivit fri från sina allergier. Men det innebär dock inte att homeopati fungerar. Det är vad som brukar kallas anekdotiska bevis. Faktum är att när många har en sjukdom som kan dra sig tillbaka, och en ansenlig del av dessa använder verkningslösa mediciner, ja då kommer tillfrisknande i en del fall sammanfalla med brukande av verkningslösa mediciner. Till det ska läggas att det för det mesta finns en viss positiv effekt bara av att man tror något kommer hjälpa, den så kallade placeboeffekten, vilken bidrar till tillfrisknande oavsett vad man gör, så länge man gör det under omständigheter som gör att man tror det kommer fungera.

  För att tala om homeopati specifikt så har jag relativt goda kunskaper om den disciplinen. Om man ska vara elak kan man ju nämna att homeopati bygger på att dricka rent vatten, alternativt äta sockerpiller med rent vatten droppat på sig. Men det är i sig inte relevant för huruvida det är en fungerande medicin. Det enda relevanta är faktiskt om något fungerar, oavsett om vi förstår precis varför det gör det. Vilket också är kravet för att något ska accepteras inom den gängse medicinen. Homeopati är en väldigt väl undersökt disciplin och den är utförligt bevisad inte ha någon som helst medicinsk verkan utöver placeboeffekten, samt den positiva effekt som uppstår vid en noggrannare homeopatisk konsultation, dvs samma effekt som alltid uppkommer när någon tar sig tid och intresserar sig för vad som är fel i ens eget liv, oavsett vem denne personen är.

  Rörande definitionen av alternativ medicin, så notera att jag nämner två kriterier för vad den utgör. Antingen är det saker som är bevisade inte ha någon effekt, men det är också saker som inte har bevisats ha någon effekt. Dvs sådant som inte är nog prövat än för att kunna veta om det fungerar. Men då är min givna inställning att dessa ska prövas ytterligare för att ta reda på om de fungerar innan de tillåts ersätta medicinsk behandling som vi vet fungerar framförallt när det gäller vård av barn. Vuxna får göra som de vill, även om jag personligen beklagar ifall människor avstår från något som kan bota dem till förmån för något som inte kan det.

  Jag skulle dock vilja ställa en fråga till dig. Om du inte accepterar den gängse definitionen av alternativ medicin, så hur definierar du dem? Och säg inte att det är sådant som inte accepteras av gängse medicin, eftersom definitionen av vad som ingår i gängse medicin (eller skolmedicin) är att det är beprövat och funnet fungera. Uppfyller något dessa kriterier så erkänns det efter ansökan hos läkemedelsverket eller socialstyrelsen såsom etablerad medicinsk praxis.

  Och jag undrar även vilka exempel du har på discipliner som har påvisad medicinsk effekt men som inte har accepterats, då du påstår att sådana finns. Det finns en del som har en viss etablerad effekt, men som oftast inte används, eftersom det finns alternativ med bättre verkan och/eller mindre risker som man använder i första hand. Men det är ju inte samma sak.

  Sedan tror jag definitivt att det finns en del vi människor inte kan förstå eller bevisa. T.ex. Gud, vilken jag tror på. Jag tror därför att man bör be för den som är sjuk. Inte som ett alternativ till vanlig sjukvård, utan som ett komplement. Att ersätta sjukvård med bön skulle gå emot hela min uppfattning av såväl Guds vilja som min allmänna trosuppfattning. Men jag anser inte att man ska använda sig av diverse metoder som skulle kunna medföra risker, vilka inte är prövade gällande detta, åtminstone inte för vård av små barn.

 12. Margie skriver:

  David, jag måste besvara ditt inlägg. Först vill jag säga att min dotters framgång med sin homeopatiska behandling var inte nämnd för att bevisa att homeopati fungerar, utan för att du skulle veta att jag har personlig erfarenhet av den. Man brukar bortse från placebo effekten när det gäller småbarn och djur. De anses inte kunna ha förväntningar av att äta medicin. Jag undrar hur många personer med allergier du känner till som blivit bra från sin allergi. Jag känner inte till någon, i varje fall utan samband med behandling. Men min dotter har verkligen blivit av med sina allergiska besvär helt.

  För att besvara resten i ditt senaste inlägg vill jag citera från Tidskrift för homeopati, en tidskrift som har getts ut i Sverige i 90 år. I senaste numret redogörs för decenniers ”vetenskap och beprövad erfarenhet” öroninflammationers behandling i Sverige, nämligen antibiotika. I fortsättning kommer det endast att ges till barn som är under ett år eller över tolv år, barn med dubbelsidig öroninflammation och barn med brusten trumhinna. Jag citerar från sidan 6:
  ”Numera heter det att ”antibiotika strängt taget inte har någon betydelse i de flesta fall. Det handlar om en ofarlig bakteriell infektion som läker av sig själv”. Detta enligt Läkemedelsverket. De som inte omfattas i ovanstående grupp ska i fortsättning behandlas med receptfria smärtstillande läkemedel som Alvedon och med näsdroppar/nässpray.
  Att de flesta svenska barn nu ska slippa antibiotika vid otit är självklart något positivt. Ofta botar en penicillinkur inte på djupet, inflammationen trycks bara ner, tarmfloran störs, immunförsvaret sänks och barnet står vidöppet för nya angrepp så fort kuren är avslutad. Efter upprepade antibiotikakurer brukar så allergierna dyka upp, den ena efter den andra. Men alternativet? Att ge barn Alvedon som belastar levern och ökar risken för astma senare i livet låter inte vidare ansvarsfullt. Alvedonets giftighet ökar dessutom om barnet har feber (se vidare artikeln om Alvedon i nr 1 2011). Och näsdroppar… Hur många har inte förstört sina nässlemhinnor med sådana!”
  Det är en hemsk sak att ha öroninflammation. Vilken föräldrar som känner till ett sätt att lindra värken skulle missunna sitt barn att få det? Tyvärr är det många som inte känner till att det finns många homeopatiska medel som kan hjälpa mycket mer effektivt än antibiotika, vilka numera inte längre rekommenderas av Läkemedelsverket eftersom de inte anses hjälpa.
  Detta står att läsa på baksidan.
  ”Homeopati–vad är det?
  Homeopati är ett sätt att stimulera kroppen–och hela människans–förmåga att bota sig själv när den utsätts för påfrestningar som den kanske inte skulle klara av på egen hand. Homeopatisk medicin kan ges som alternativ till annan medicinering men i regel också som komplettering. Den kan gärna kombineras med ”fysiska” terapier. Valet av homeopatisk läkemedel måste göras med samma sakkunskap som krävs vid andra behandlingar och med hänsyn till hela människan.
  De homeopatiska medicinerna är genomgående prisbilliga och helt oskadliga om de används på rätt sätt. De flesta är gamla och mycket väl beprövade, inte bara av ett fåtal individer utan av miljontals under två hundra år!
  Homeopatiska mediciner används allmänt runt omkring i världen av hundratals miljoner människor. De ordineras av hundratusentals läkare, som betraktar homeopatin som en självklar del av den medicinska vetenskapen.
  Inom EU rekommenderar mer än 50 tusen läkare och andra inom hälso- och sjukvården homeopatiska läkemedel. De används av över 100 miljoner européer, och användarna blir snabbt bara fler och fler.
  Trots att lagstiftningen inte följt med i utvecklingen utan sätter käppar i hjulet för den. EU parlamentets vice talman säger att ”det är på tiden att EU:s organ gör något för att skapa en enhetlig och fungerande miljö i fråga om lagar och regler för dessa produkter”.
  I den här utvecklingen har Sverige–och bara Sverige–utmärkt sig genom en kompakt konservatism. Socialstyrelsen accepterar visserligen homeopatiska medel som läkemedel och har ställt dem under Läkemedelsverkets tillsyn. Men den anser inte att medlen motsvarar styrelsens krav på att vara ”i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet” utan bestraffar läkare och annan sjukvårdspersonal som ordinerar homeopatiska medel! Socialstyrelsens egentillverkade regel skiljer sig verkligen från EU-domstolens, som går ut på att en behandling ska vara ”tillräckligt beprövad och erkänd av den internationella medicinska vetenskapen”, vilket homeopatin onekligen är.
  Medicinerna tillverkas enligt gängse farmaceutiska krav och måste för att säljas i Sverige godkännas av Läkemedelsverket. Utgångsmaterialet är oftast hämtat från naturen, men i princip kan mycket annat komma ifråga. Innan medicinen fördelas i t. ex. piller (som är en vanlig form) har den utsatts för någonting som kallas potensering: utspädning med vatten och alkohol upprepade gånger, i samband med häftig skakning. Aktuell fysikforskning (se nedan) har visat att just detta förfarande kan få vattnet självt att ta upp och överföra de medicinska egenskaperna även vid utspädningar som tidigare ansetts helt orimligt stora. (Den homeopatiska erfarenheten har alltid ”vetat” detta.)
  Homeopatiska medels verkan är inte naturvetenskapligt klarlagd, men på allra sista tiden har en internationell medicinsk auktoritet som Nobelpristagaren Luc Montagnier hävdat att hans forskargrupper är en ”förklaring” på spåren. Vare därmed hur som helst–erfarenheten av att såväl kroniska som akuta tillstånd ofta kan behandlas framgångsrikt med homeopatisk medicin är överväldigande och det är den som gör homeopatin till en terapiform för vår tid och framtiden.”

 13. Margie skriver:

  http://dagenshomeopati.se/2011/03/20/nobelpristagaren-luc-montagnier-stoder-den-homeopatiska-vetenskapen/
  här är en artikel om Luc Montagnier som jag nämnde i mitt inlägg ovan

 14. Anders skriver:

  Margie!

  Man skall inte tro på det som skrivs i Dagens Homeopati! Marina Szöges ljuger om bevisen för homeopati. Hon hänvisar till kvasivetenskap. Hon förstår inte själv vad som står i de artiklar som hon refererar till. Hon klarar inte av att försvara sig om hon blir ifrågasatt! Läs inte oseriösa sajter som denna!

 15. Anders skriver:

  Vi måste skydda våra barn från dessa kvackare. Vi borde höja åldersgänsen betydligt!

  15 år eller 18 år!

 16. Marcus skriver:

  Barnkonventionen borde inte blanda sig i våra lagar om alternativ medicin. De har inte kompetens att att utala sig i frågan! Vi bör avvisa derar rekommendationer.

  • ellinorpetersen skriver:

   Jag vidhåller att stödja deras rekommendation. Jag tycker det egentligen är skamligt att Sverige utmärker sig bland demokratiska länder i denna fråga. Det är inte konstigt alls i många andra länder att ge alternativ och komplementärmedicin till barn. Varför ska vi benhårt se snett på detta?

   • Anders skriver:

    Barnkonventionen borde inte uttala sig i denna fråga! De har betydligt viktigare saker att arbeta med. Som det ser ut nu så kommer många att vilja att vi avvisar deras krav och det är olyckligt! Deras argument är ju också ganska märkligt! Det grundar sig inte på några kunskaper om medicin! Det är ju anmärkningsvärt. Barnkonventionen borde agera med större kompetens och värdighet annars tappar man i trovärdighet!

 17. Marcus skriver:

  Vi kan inte acceptera hela Barnkonventionen så länge detta dokument finns kvar. Detta dokument är oacceptabelt och måste avvias!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s