Religiösa skäl för hemundervisning

Lotta Edholm (fp), skolborgarråd i Stockholms stad förfasar sig över att kammarrätten i Göteborg godkänt en judisk-ortodox familj att hemundervisa med hänvisning till religion.

Hon talar om flickornas utsatthet (jag förstår inte varför, i detta sammanhang?), om familjens isolering, undermålig undervisning osv.

Vad hon inte vill förstå är att det är en mänsklig rättighet garanterad av FN, och även av Europakonventionen, att föräldrarna väljer den utbildning som de finner stämmer enligt deras religiösa och filosofiska övertygelse. Man ska inte behöva uppge sin religion för myndigheter, oavsett om man vill hemundervisa eller inte. Det går emot religionsfriheten.

Studier visar ju att hemundervisade barn lyckas akademiskt och socialt minst lika bra som skolbarn, och att de deltar i högre utsträckning i samhället. Det är alltså inga problem med dessa förfärliga saker som Lotta Edholm tror att hemundervisning leder till. Vi borde välkomna alla föräldrar som vill ta ansvar för barnens utbildning, det är bra med fler vuxna i samhället kring våra barn, och man kan ju tänka sig att skolan blir lugnare när det inte är lika många barn där. Läraren kan fokusera bättre på de barn som är i skolan, medan föräldrarna kan ge en helt individualiserad undervisning, vilket visst är målet, men svårt att tillgodose, i skolan.

Alltså, gör så att hemundervisning är något man bara anmäler, kanske följer upp någon gång per termin eller så (för att se hur det går för barnen), och sluta upp med alla misstänkliggöranden och trakasserier av hemundervisare.

Jag kommer att vara med på GHEC (Global Home Education Conference) i Berlin nästa vecka, och rapporterar mer om vad jag lärt allt eftersom!

Annonser
Det här inlägget postades i Frihet, Religionsfrihet och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

15 kommentarer till Religiösa skäl för hemundervisning

 1. Berno skriver:

  Håller med om att man inte ska behöva uppge vare sig religiösa eller filosofiska skäl för att man väljer att hemundervisa. Hemundervisning är en mänsklig rättighet som ingen myndighet har rätt att trampa på.

 2. Bertil Johansson skriver:

  Detta var bland det dummaste jag läst!
  Det ska naturligtvis vara fullständigt förbjudet med enbart hemundervisning för barn! Det är inte alls föräldrarnas väl och ve man ska ta hänsyn till, utan barnens! Och var och en som inte är fullständigt nollställd och naiv förstår ju att det saken gäller enbart är att vissa föräldrar vill se till att deras barn INTE får en allsidig undervisning som den ”normala” skolan ger, utan de vill påverka dem i första hand i religiöst hänseende!
  Och detta ska absolut förbjudas eftersom skolan ska vara sekulär, och inte i undervisningshänseende påverka barnen i ena eller andra riktningen! (Det görs så det räcker ändå den tid barnen är hemma!)
  Kan man bara för att man har en annan privat tro än den vanligaste här i Sverige, hävda att man vill ha egen hemundervisning med sina barn, så kommer ju varje extrem sekt som finns att hävda detsamma, och sådant får bara inte ske!
  Barn ska komma tillsammans med andra barn och få allsidig undervisning!
  Totalförbjud alla religiösa skolor – även friskolor med den inriktningen! Skolan ska vara odiskutabelt sekulär!
  Religion är ENBART en privatsak – ingenting som ska ta sig uttryck i någon samhällsordning!

  • ellinorpetersen skriver:

   Tack för dina kommentarer, Bertil. Hemundervisning är den snabbast växande undervisningsformen i världen. Den visar goda resultat.

   På sistone har Västerbottenskuriren publicerat att Umeå kommun mer eller mindre tvingat anställda att svara på närgångna frågor, och det var väldigt tydligt att man i Sverige tycker att religion är en privatsak. Därför ska man inte behöva åberopa religiösa skäl för att man vill ta större ansvar för sina barns utbildning.

   Jag vill påpeka att många hemundervisare inte gör detta för att de har religiösa skäl, eftersom du verkar tro att det endast är extremister som vill göra det. Istället har många föräldrar kommit fram till att deras barn lär sig bättre på ett annat sätt än i skolan.

   Vissa barn passar inte skolundervisningen. Till exempel barn med särskilda behov kan behöva en lugnare miljö, barn som är särskilt känsliga kan behöva mogna en längre tid utan att behöva hävda sig mot massor av jämnåriga, för att inte deras kreativitet ska störas. Men oavsett skäl, visar studierna entydigt, att även föräldrar som inte har en pedagogisk examen eller ens har läst på universitet eller högskola, lyckas bättre än skolorna med att utbilda sina barn – när de själva har valt detta. Orsaken är troligtvis att barnen har såpass bra relation med sina lärare, och inte blir distraherade från det de är intresserade av. De kan lära sig i sin egen takt, och de blir inte stressade av skolmiljön, som ofta kan vara bullrig eller på andra sätt jobbig.

   Men som sagt, jag kommer vara på Global Home Education Conference nästa vecka och berättar mer om det jag lär mig där allt eftersom.

  • Roger skriver:

   Bertil:

   Din kommentar röjer ganska tydligt din okunskap om hemundervisning. Jag har gått hela grundskolan i hemmet, och jag känner inte igen mig i din beskrivning och förstår inte dina bombastiska uttalanden om att förbjuda hit och dit. För att klara de nationella proven, krävs att man studerar och jag vet inte hur du föreställer dig hur undervisningen går till. Det är ett krävande arbete, för både föräldrar och barn.

   Tråkigt att man ofta tvingas bemöta fördomar likt dem du ger uttryck för.

   Mvh Roger

   • Bertil Johansson skriver:

    Mitt inlägg grundar sig inte alls på fördomar utan helt enkelt på livserfarenhet!
    Det kanske inte har framgått för dig, men hela detta ärende handlar i grunden om att ha skolan fri från religiösa dogmer som ska styra allt i undervisningen. Skolan ska vara helt konfessionslös. Den ska vara sekulär.
    En del har inte fattat detta, men detta är den saken som gäller enligt skollagen. Och ingen ska inbilla mig att en friskola som är islamsk eller en hemundervisning från ett kyrkligt förbund – vilket som helst – på något sätt skulle vara fritt från påverkan från den egna religionen!
    I stället är det ju så att man TRYCKER på att den egna religionen är den korrekta uppfattningen om världen, och det är just DÄR felet ligger!
    Varthän det här leder kan vi se när det gäller t.ex. Plymouthbröderna i Smålandsstenar och Ljungby m.fl. orter. Där har barnen blivit FULLSTÄNDIGT isolerade från hela samhället, bara för att man är alltför flat från samhällets sida när det gäller var barnen ska få sin undervisning!
    Och det är bara detta jag talar om: Den undervisning som bedrivs isolerad från samhället när det gäller religiös indoktrinering!
    Undervisning på helt andra grunder är ju inte ett ämne i denna debatt. Om just DU, Roger, har fått en bra undervisning, så missunnar jag dig inte det. Men vad du eller jag fått är inte så relevant, utan det är fråga om vilken insyn samhället ska ha i vad som undervisas.
    Och när det gäller den religiösa biten av skolan så är den absolut aldrig neutral i de fall enskilda samfund, religioner och ja, konfessioner av alla de slag fått lära ut fritt vad de vill.
    Det är ju också därför vi fått sådana extremt ignoranta rörelser i världen som kreationister o.d. som i jämförelse med vanligt sunt förnuft är ett rent medeltida mörker. Och detta ska barnen absolut inte på några grunder indoktrineras av!

    Bertil Johansson.

 3. Johnny Lilja skriver:

  Stäng in ungarna i sekter bara! Tänk vilken katastrof om de skulle träffa på andra barn, få en objektiv undervisning. De kunde rent av börja tänka själva och förstå att föräldrarnas låtsaskompis i himlen inte finns. Livsfarligt!

  • Bosse skriver:

   Hej Bertil (& Johnny), jag väljer att svara här då era kommentar hör ihop.

   Bertil: Din ton är relativt hård och fördömande. Du skriver om att hemundervisning borde förjbudas, vilket är vad Roger kommenterar – eftersom han upplevt det forskning visar: Att hemundervisning ger alldeles utmärkta akademiska resultat.

   Visst finns det barn som far illa i sekter, och visst finns det barn som far illa i vanliga familjer… lika tragiskt i båda fall. Grundansvaret för att barnen skall får mat, kläder, kärlek, hjälp, fostran med mera är dock alltid föräldrarnas, oavsett tro och livsåskådning.

   Grundproblemet med ditt resonemang är just att alla människor har en livsåskådning, oavsett om det är tro på en Gud, eller tro på att det inte finns en Gud, tro på evolutionsteorin eller på skapelsen. Du verkar mena att det finns ett ”neutralläge”, vilket det faktiskt inte gör om man går på djupet. Vidare kallar du kreationister, skapelsetroende, för ignoranta. Det får stå för dig, men jag känner flera skapelsetroende som har betydligt tyngre argument för sin tro än de som tror på evolutionsteorin. Om du har tid och möjlighet, så titta på Prof. A.E. Wilder Smiths presentation: http://www.youtube.com/watch?v=RdLrXPnp0zs. Jag menar inte att du skall hålla med Wilder Smith, men att kalla skapelsetroende för okunniga är rent ut felaktigt. Att tro att evolutionsteorin, som direkt strider mot termodynamikens andra lag (en naturlag), kräver faktiskt betydligt mer tro än att tro på en skapare. Således är skolmiljön inte ”neutral” – där finns i högsta grad en trosuppfattning. Denna präglas givetvis av samtida värderingar, vilket du antyder med ”medeltida”, men vi vet båda två att värderingar skiftar över tid och det är väldigt svårt att hävda att just våra nutida värderingar är de bästa.

   Johnny: Du har en starkt tro på att Gud inte finns. Det är en stark livsåskådning…. människor som tror på en Gud har också ofta en stark livsåskådning.

   Beträffande hemundervisning, så är hemundervisade barn mycket mer socialt kompetenta och självständiga än barn i vanlig skola… det visar såväl forskning (se http://www.hemundervisning.org/?m_Hemundervisning:Hemundervisning_i_forskningen) som egna erfarenheter: Goda vänner hemundervisade sina barn i nästan 10 år. Vitsorden från gymnasieskolan: De är väldigt sociala, företagsamma, hjälpsamma (till skillnad från många andra) och hungriga att lära. De frågar även mycket… de vågar ställa frågor utan rädsla för vad kompisarna skall tycka. Vidare är de aktiva i scouter och diverse idrott…

   • Bertil Johansson skriver:

    Bosse – du tillhör gruppen av människor som inte har förstått att detta inte handlar om att människor inte skulle bli kompetenta i vissa ämnen eller klara bra akademiska resultat.
    Det handlar om att man inte ska pådyvla barn en tro utan att de kan ha något att jämföra med, såsom att INTE tro på någon högre gudomlig makt. Och det blir definitivt inte gjort i en familj som tycker att deras tro är så viktig att de måste få undervisa sina barn hemma, så att dessa inte ska bli påverkade av något annat i religiöst hänseende!
    Bara att man försökt stänga in sina barn i sin egen tro som förälder, diskvalificerar dom direkt som lämpliga att ha hand om (eller se till att någon annan har hand om) undervisningen hemma!

    Vidare är det så att evolutionen inte är någon teori! Det är inget ”man tror på”, utan den är ett faktum! Precis som en kemisk reaktion eller massförlusten i solen vid omvandling av väte till helium eller tidens avsaktande vid rörelse hos observatören i förhållande till en annan sådan. Och den strider inte på något sätt mot någon av lagarna i termodynamiken!
    Att jag påstod att kreationister är ignoranta beror på att det är helt enkelt så! De saknar
    allt tänkbart stöd för sina argument. Du säger däremot att de har tunga argument att komma med. Som vadå?
    Att tro på att en skapare som genom ett trollslag bara ”skapat” en viss sak – oavsett vilken – är ju ingen förklaring alls. Och att t.ex. vända sig mot och stödja sig på Bibeln är ju under inga omständigheter någon förklaring!
    Där står ju inte någonstans HUR saker och ting har gått till! ”Varde ljus, och det vart ljus” (Gen. 1:3) – det är ju ingen förklaring alls till hur saker har gått till! Hur kan sådant tilltala ens NÅGON tänkande människa? ”Och Herren Gud danade människan av stoft från Jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse” (Gen. 2:7) – och då nöjer sig kreationister och troende (inom kristendomen) med detta! Som om det på något sätt skulle visa hur människan har kommit till?!? Det säger ju inte ett enda skvatt om människans biologi eller dess uppkomst eller egenskaper!
    Jag skulle också kunna göra så: ”Nu har jag skapat en bil” – och så drar jag undan täckelsen från den, och alla ser att där står en bil! Skulle var och en då godta att jag skapat en bil? Nej, man undrar, med rätta, hur den har kommit till! Och då blir jag förstås svaret skyldig att förklara detta – i detalj!
    Nej, religionen är enbart en dogm – en lärosats som helt enkelt kräver att bli trodd! Utan att man på något sätt kan belägga dess riktighet!
    Vetenskap däremot står hela tiden ÖPPEN för nya tolkningar, till dess att man har klara belägg för det man säger, och kan påvisa detta med experiment. Som är upprepbara för envar som har medel till detta.

    Du säger till Johnny att det är en ”stark livsåskådning” att inte tro på gud, liksom att det också skulle vara en ”stark livsåskådning” när en troende däremot tror på gud…….
    Ja, …….och vad betyder då det? Ingenting som jag kan se. Om båda riktningarna bara är en ”stark livsåskådning”, så…vadå?
    Däremot om Johnny påstår att Gud inte finns, medan en starkt troende människa i stället verkligen tror att han finns, så är det den troende som har bevisbördan på sitt bord!
    Det är ALLTID den som påstår ett sakförhållandes existens som har bevisbördan, inte den som hävdar att det INTE finns! För en ICKE-existens är per definition obevisbar, och så ska det naturligtvis fungera.

    Med detta sagt så vill jag att det allmänt ska förstås att anledningen till att hemundervisning inte ska förekomma har sin viktiga orsak i att det vanliga är att det är religionsfrihet som åberopas, och det är detta man inte ska ha att skylla på, för DÅ om någonsin blir undervisningen inte allsidig och neutral på denna punkt.
    Det handlar alltså inte om man eventuellt kan få en mycket bra matematikundervisning hemma eller inte! Det är i detta fall ovidkommande och inget som man i ursprungsartikeln tagit hänsyn till eller överhuvudtaget diskuterat!

    Religionerna har under årtusendena bara motarbetat vetenskapen, men har fått ge sig i den ena frågan efter den andra allteftersom vi människor har kommit längre och längre med att undersöka naturen och dess egenskaper! Ett välkänt exempel är Galilei, men liknande har skett hela tiden.

   • Roger skriver:

    Jaha Bertil, så du är Bigbangtroende…

   • Bosse skriver:

    Hej igen Bertil,

    Tack för ditt svar. Vi har uppenbarligen olika syn på huruvida det finns ett ”neutralläge” eller inte, och jag ämnar inte diskutera det vidare. Jag håller med om att man inte skall pådyvla barn en tro. Däremot skall givetvis kristna föräldrar får berätta bibelberättelser för sina barn, muslimer få berätta ”sina” berättelser för sina barn o. s. v. De flesta skapelsetroende kristna föräldrar är väldigt noga med att även berätta om evolutionsteorin, och låta barnen ta ställning när de är mogna nog. Det finns alltför många exempel på där barn – med rätta – revolterat mot sina föräldrar p g a en pådyvlande attityd. Att däremot påstå att skapelsetro är tro och evolution vetenskap är direkt felaktigt (se mina tidigare kommentarer). Mycket information om detta finns bl a att få via http://www.genesis.nu/, eller i Mats Moléns bok ”Vårt Ursprung”.

    Jag kunde givetvis ha skrivit mer ang. Johnnys kommentar, men eftersom jag menar att det inte finns någon ”neutral mark” ville jag bara göra en poäng av att hans påstående var hans åsikt och att andra har en lika stark övertygelse…

    Om vi kort lämnar den religösa/filosofiska aspekten så är det intressant att notera att de absolut flesta – jag har inga siffror men gissar på kanske 80% – av alla hemundervisande svenskar inte är religösa. De hemundervisar p g a de pedagogiska fördelarna: Barnen lär sig så mycket bättre, och blir så mycket mer socialt kompetenta (. De flesta av de familjer som lämnat landet för att fortsätta hemundervisa har uppenbarligen haft starka skäl för att fortsätta göra det – skäl som alltså INTE är religiösa. Jag blir väldigt upprörd över att våra beslutsfattare förbjuder en så suverän form att lära som hemundervisningen bevisligen är: http://www.hemundervisning.org/?Om_Hemundervisning:Hemundervisning_i_forskningen

   • ellinorpetersen skriver:

    Det går nog inte att pådyvla barn en tro, däremot är det viktigt att barnen förstår vad föräldrarna tror för att kunna veta sitt ursprung – nu menar jag mer generellt. Om föräldrarna är ateister, är det bra för barnen att förstå varför, om föräldrarna är troende, är det bra för barnen att förstå varför. Det är viktigt att vi respekterar familjen som en enhet, och inte söker efter att lagstifta vilken ”tro” eller vilken åskådning som är den rätta. Detta är något som politiken helt ska ställa sig utanför, det är en grundläggande del av ett fritt samhälle, att man får tro som man vill. Däremot tycker jag illa om när människor tycker att barnen ska skyddas från föräldrarnas – som de ser det – felaktiga tro eller åskådning. Det skadar barnet mer att tas ifrån sina föräldrar och sitt ursprung än att få en annan åsikt än den som de flesta råkar ha i ett samhälle.

 4. Gustav skriver:

  1. KD har inte råd att driva frågor likt denna. Gör man det så ryker de sista stödrösterna. Det är min fasta övertygelse. Det kan säkert stämma att barn lär sig bättre m.h.a hemundervisning men hur dyrt blir inte det? Staten tjänar knappast på att folk (föräldrar) går från jobb till bidragsberoende. Kort sagt, det är inte en kostnadseffektiv lösning.

  2. Hur kan Sverige vara ett av Europas bäst fungerande länder (sunda statsfinanser o.s.v) om vårt nuvarande skolväsen är så förkastligt?

  • ellinorpetersen skriver:

   Ja du Gustav, om KD driver frågor som gäller mänskliga rättigheter är jag i rätt parti, så känner jag. Jag är involverad i politiken för att jag tror på principer som måste försvaras. Detta är en viktig princip, en bland många frihetsfrågor som jag brinner för.

   När du skriver att det säkert kan stämma att barn lär sig bättre med hemundervisning, så får du tänka på att barnen då inte tar upp plats i skolan, barnen i skolan lär sig förmodligen bättre när det är färre barn där. Å andra sidan är det i Sverige bara ett fåtal som vill hemundervisa (än så länge), och föräldrar går inte alls från jobb till bidragsberoende (vilket bidrag skulle du få för att du vill hemundervisa? Jag känner inte till något). Nej, för det är ju klart att man försörjer sig själv och sin familj på något sätt. Vissa har väldigt fria jobb och tycker inte att barnen ska tvingas in i rutiner som inte behövs för att växa. Såvitt jag vet har hemundervisning aldrig handlat om kostnadseffektivitet. Det blir en vinstsituation i vilket fall, eftersom barnen mår bra, och skolornas lärare behöver inte hantera lika stora grupper. Om jag förstått saken rätt betalas skolpengen till den skolan från vilken insynen sköts.

   Vad gäller din andra kommentar, så tror jag att framtiden får utvisa om vi har förberett barnen på ett vettigt sätt för att ta hand om vårt land. Vi ser idag att många unga mår dåligt, och troligtvis är det mycket på grund av bristande omsorg av dem som står dem närmast, särskilt i tidiga år. Svenskar har för lite tid med sina barn. När några föräldrar vill ta större ansvar för sina barn, då borde kommunerna säga, varsågod! Och låta dem göra detta utan att oroa sig för att de kommer att skada dem. Generellt bryr sig föräldrar mer om barnen än utomstående tjänstemän.

   Vi ser också att skolan inte förbereder barn särskilt väl för att försörja sig själva. Många unga kommer inte ut på arbetsmarknaden förrän i 25-årsåldern (ungefär). Vårt samhälle har under lång tid nu hållit på med ett industrialistiskt tankesätt till utbildning, men vi har passerat industrialismen och lever i kunskapssamhället. Det är verkligen tid för förändring. Mer flexibilitet i utbildningen är vad som behövs för att vårt samhälle ska kunna hantera en föränderlig verklighet.

   • Gustav skriver:

    1. Nu vet inte jag varifrån du hämtar din fakta, men att det skulle vara en mänsklig rättighet att hålla sina barn borta från skolan köper jag icke. Skolan har en central roll när det gäller att fostra, integrera och stimulera kommande generationer. Det är i skolan folk lär sig umgås/handskas med oliktänkande. På vilket sätt blir man en bättre människa av att isoleras som ung?

    Problemet är snarare att det går för många elever på varje lärare och att skolan blivit för flummig. Lärarkåren bör vara auktoritär, och rensa ut diverse störande element från klassrummen. Inför nolltolerans mot oordning. Elever som inte respekterar lugn och ro bör slängas ut. Ambitiösa/normala elever ska inte behöva lida av idioters handlingar. Jag tror att skolsystemet är självreglerande. Den dag eleverna blir för dåligt utbildade kommer inte samhället ha råd att stå passivt och titta på. I slutändan är det kapitalismens grundlagar som gäller (tillgång och efterfrågan). Därav mitt prat om kostnadseffektivitet. Statskassan är inte evinnerlig. Görs en post dyrare så blir det någonting annat som får stå tillbaka. Folk i gemen är nog inte beredda att acceptera höjda skatter för ditt önskemål om hemundervisning. Facit får vi efter nästa riksdagsval.

    2. Att människor mår dåligt beror på att kraven/förväntningarna hela tiden höjs. Ekorrhjulet går snabbare och snabbare. Folk förväntas klara betydligt mer än för 30-40 år sen. Alla är inte lämpade för högskolestudier men det är i princip vad som krävs för att få ett vettigt jobb. Så var det inte förr. Ökad press är inte alltid positivt. När konkurrensen hårdnar slås fler ut (rätt logiskt). Det är baksidan med kunskapssamhället.

   • ellinorpetersen skriver:

    Gustav, skolan har spelat ut sin roll som en del av industrisamhället och vi lever nu i kunskapssamhället. Skolan som system är förlegat. Istället bör man se till att barnen kan lära sig från vuxna på många olika sätt, till exempel genom lärlingskap, olika kurser som folk kan ge, osv.

    Hemundervisning är självklart billigare eftersom vi inte tar några skattepengar för att undervisa våra egna barn (till skillnad från skolan). Precis som hemomsorg sparar massor av pengar åt kommunen som inte behöver ombesörja dagisplatser. KD driver en barnomsorgspeng för att stärka civilsamhället på detta vis. Vi tycker att det är bra om fler föräldrar väljer att själva ta hand om sina barn.

    Jag har funderat på en sak: om man tror att folk som doktorerat kan undervisa utan att ha läst pedagogik, och detta för mängder av studenter i alla områden (utom möjligtvis i pedagogiken själv), men för barn, så tror man att det är nödvändigt att lära sig detta. Jag tror att vårt samhälle skulle må bättre om vi hade människor som inte bara var lärare som undervisade barnen.

    Jag var i USA förra veckan, och fick umgås en del med en hemundervisande familj. De har ett nätverk av hemundervisare – och någon undervisar en ”science” eller naturvetenskapskurs, en annan undervisar musik. Detta för att det är vad de är duktiga på, och kanske inte alla föräldrar klarar alla ämnen själva. Det är detta som till slut samhället behöver, att vi gör det vi är duktiga på och involverar barnen. Men barnen behöver mer tid med sina föräldrar, mer tid att göra det de är intresserade av, och mer flexibilitet. Många barn passar inte in i industrisamhällets mallar som skolan tagit över, och de kan lära sig bättre med denna modell.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s